Dane Teleadresowe

Ogólne dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wolności 29a
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 73-73-200
fax +48 62 73-73-202
e-mail:
 

REGON: 250965420
NIP:   622 179 79 97
 

Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną.
Zgodnie z art.63 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.):
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Godziny urzędowania

PUP Ostrów Wielkopolski jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30
Drukuj Powiadom znajomego Redagował: Daniel Głodek 2014-08-13 07:25