Klub Pracy

Stanowi jedną z form współpracy z osobami bezrobotnymi. Ma on przede wszystkim pobudzić i zmotywować ich do aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażyć w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności

Klub Pracy to cykl spotkań, w czasie których uczestnicy uczą  się praktycznych sposobów poszukiwania pracy. Zajęcia,  prowadzone są przez lidera klubu pracy i przede wszystkim mają pomóc Ci poznać zasady poruszania się po rynku pracy.

Spotkania promują aktywne wzorce zachowań i postaw oraz kształtują motywację do samodzielnego i świadomego poszukiwania i znajdywania zatrudnienia.

W trakcie zajęć dowiesz się, jak sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy, co zapewni Ci lepsze rezultaty w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

Program Klubu Pracy

Realizowany jest przez 3 tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe, które trwają 4 godz. dziennie, obejmując 10 kolejnych dni roboczych.

Trzeci tydzień przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników kursu, którzy mogą już wtedy wykorzystać metody i techniki poznane podczas szkolenia. W czasie zajęć możesz skorzystać z różnorodnych metod szkoleniowych, takich jak: wykłady, ćwiczenia, testy, dyskusje, praca w zespole, odgrywanie ról, prezentacje indywidualne, praca z kamerą.

W Klubie Pracy

nauczysz się:

 • jak analizować mocne i słabe strony oraz oceniać ich przydatność na rynku pracy,
 • jak sporządzić bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych,
 • jak opracować strategię pokonywania barier w uzyskaniu zatrudnienia.

poznasz:

 • procesy i mechanizmy zachodzące na rynku pracy wraz z analizą lokalnego rynku pracy,
 • techniki i metody skutecznego poszukiwania zatrudnienia,
 • zasady pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • reguły skutecznej autoprezentacji,
 • sposoby prowadzenia udanej rozmowy kwalifikacyjnej.

PAMIĘTAJ !
Sukces to działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości w kierunku spełnienia własnych marzeń i pragnień z zachowaniem równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia.

Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, a chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie poszukiwać pracy lub rozpocząć własną działalność gospodarczą, możesz:

 • zyskać dostęp do aktualnych ofert pracy, także z sieci EURES - Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy,
 • dowiedzieć się o bieżących działaniach PUP w Ostrowie Śl., w tym o ofertach szkoleniowych oraz programach współfinansowanych przez EFS - Europejski Fundusz Społeczny,
 • dotrzeć do prasy z aktualnymi ofertami pracy,
 • zasięgnąć informacji o stronach internetowych z ofertami zatrudniania oraz adresach www agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
 • być na bieżąco powiadamianym o propozycjach szkoleniowych, warsztatach, targach pracy,
 • otrzymać pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.
Szczegółowe informacje:
adres 63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Wojska Polskiego 17
nad pływalnią "Wodny Raj"
telefon tel. (0-62) 72-03-638
e-mail

 

Drukuj Powiadom znajomego Redagował: IntraCOM Katowice 2010-10-25 10:59